Om SimpelBike

Använd våra produkter som hjälpmedel i vardagen. Elektriska produkter blir allt vanligare i dagens sammhälle. Team simpel vill vara med & hitta produkter som både har designen med bra kvalite. Simple scooter som alternativ till kollektivtrafik blir nu mer allt vanligare. För många har köpet av Simple förändrat & förenklat vardagen. Eftersom den alltid finns tillgänglig. Gör att den används betydligt mer.

Trängsel- & parkeringsavgifter är för Simpel kunder ett minne blott!

 

SIMPLE räknas som Cykel/Elscooter

2010 räknas elscooter som en cykel. Lagen omarbetades och sen dess ingår även elscootern som cykelfordon. Man behöver inte ha något körkort eller särskilt förarbevis. Det behövs ingen fordonsförsäkring eller fordonsregistrering.

Hur är det med hjälm?

Eftersom den eldrivna scootern räknas som en cykel är det samma regler för hjälm som med vanlig cykel. Lagen säger att alla barn och ungdomar under 15 år måste bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsad på en cykel. Samma sak gäller alltså för scootern. Vår rekomenderation använd hjälm.

Enligt lagen 2001:559 lagen om cykeldefinitioner

(kontrollerat med Transportstyrelsen 2016-10-06, KÄLLA)

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 

2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, 

  • b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och 
  • c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt.

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som även är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är

  • a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
  • b. inrättat för att föras av den åkande, och
  • c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som antingen 

  • a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller 
  • b. är självbalanserande.

Får man köra andra på scootern?

Man får skjutsa andra om scootern har lämpliga säten och godkända skydd. Den som åker med måste vara under 10 år och den som skjutsar fyllda 15 år.