Villkor

Simple KÖPVILLKOR SIMPLE 

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskrivervillkor som är i konflikt med desamma.
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen
och för företag gäller köplagen. Köplagen är, till skillnad från konsumentköplagen,
dispositiv. Vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Priser
Samtliga priser är inkl. moms. Eventuell kostnad för frakt enligt vår prislista tillkommer.
Vi reserverar oss för prisändringar i form av valutaändringar, leverantörs prishöjningar
eller liknande efter din beställning. Om sådan situation inträffar kommer du att underrättas
av simplebikes om det nya priset. Du har då rätt att avbeställa varan.

Order
En order är bindande och i de fall vi inte har möjlighet att gå in och radera en order innan den skickats kommer kund bli debiterad för fraktkostnaden och administrativavgift.

Vi bekostar inte en extra utkörning.

Reklamationer
Vid reklamation tar du kontakt med oss först via mejl reklamation@simpelbike.se
Vi hanterar ärendet snabbast möjligt. Om returen är beviljad skickar vi en retur fraktsedel hem till dig.
Vid retur ska varan packas i originalemballage.
Om originalemballaget saknas kan varan packas i ett motsvarande emballage med
samma mått och bärfasthet som originalet. Observera att eventuella transportskador inte
bekostas om varan skickats i ett annant emballage än original.
Om reklamationen inte visar sig vara garanti får du som kund bekosta tur samt returfrakt.
Simplebikes står inte för demontering samt monteringsavgifter.

Transportskador
Rutiner vid skada, brist i leverans och saknad sändning:

  • Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
  • Notera skadan på kvittenslista eller fraktsedel direkt vid mottagandet.
  • Skadat gods och emballage ska sparas och fotograferas, skicka bilderna till reklamation@simpelbike.se
  • Dolda skador ska anmälas skriftligen inom 7 dagar till reklamation@simpelbike.se En dold skada är en skada som inte var synlig på emballaget vid mottagandet utan upptäcktes vid uppackningen.
  • Vid saknat gods ska ni i första hand kontakta fraktbolagets kundtjänst. DHL: 0771-345 345.

Returer Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distanshandelslagen.
Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten.
Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt, om du vill utnyttja ångerrätten.
Det är du som konsument som får betala för returfrakten själv.

Skicka varan till:

Simplebikes
Mekanikervägen 6

564 35 BANKERYD

Vi löser inte ut varor som skickas mot postförskott / efterkrav.

Varan bör returneras i eller tillsammans med sin originalförpackning.
Ångerrätten tillåter konsumenten att öppna förpackningen och prova varan.
Ångerrätten gäller dock inte om konsumenten ändrat eller skadat produkten på något sätt.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
Ångerrätten kan inte utnyttjas i de fall varan reparerats mot garanti.

En återbetalning sker inom 60 dagar.

Obs! Returavgift för eventuell värdeminskning kan tas ut på din retur.

Skada
Simplebikes ansvarar ej för skada eller följdskada som den levererade varan orsakar
på person eller egendom.
Simplesbikes uppmanar alla kunder att använda godkända skydd såsom
hjälm, handskar, knä- och armbågsskydd.

Garantier
Alla motorfordon (med förbränningsmotor) som inte är väg-registrerade, klassas som tävlings/lek-fordon. De omfattas endast av en funktionsgaranti mot fabrikationsfel. Detta innebär att maskinen skall fungera tillfredsställande när den används första gångenEventuella brister och fel som finns vid leverans ska rapporteras senast en månad efter köpedatumet .Batteriet på el scootern ska inte utsättas för extrem hetta eller direkt kontakt med vatten.
När simple inte används ska den alltid förvaras torrt och svalt.
Batteriet bör även underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.
Garanti omfattar inte batterier som är äldre än 1 år. Vattenskadade batterier med kortslutning eller nedsatt effekt som följd,
batterier som fått skada från olycka eller fall mot hårt underlag.

Garanti omfattar batterier som har underhållsladdat minst 2 gånger under vinterperioden ”Foto” på laddning ska mejlas till support@simpelbike.se för garanti ska gälla under garantiperioden. Datum på Köpbevisets gäller som inköpsdag. Reklamerar inte kunden inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätt att åberopa garanti. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är Kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning.
I förekommande fall Kunden åberopar garantierna äger Simplelbikes i enlighet med de villkoren här i rätt att avhjälpa felen. I förekommande fall Simpelbikes ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall Kunden tillsammans med Simplebike komma överens om förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av Kunden erlagda beloppet för varan.

Alla nya motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

Begagnade motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 6-månaders garanti.

Våra övriga produkter har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

För att garantin ska gälla måste du följa service enligt servicedokument.
Om servicebok/servicedokumentation saknas vid leverans är det kundens skylldighet att kontakta oss för att få ny dokumentation skickad till sig kostnadsfritt.
Denna service skall utföras av auktoriserad verkstad. Glöm inte att spara kvitton från serviceverkstan.

Garantin täcker inte:
Fel/skador uppkomna p.g.a. handhavandefel, oaktsamhet, skada, bristfällig/felaktigt utförd service, förslitningsdelar som t.ex. däck, batteri, bromsdelar, drivrem, lager/bussningar/tätningar, lampor etc.
Garantin täcker heller inte karosseriplast eller korrosion (om inte skadan fanns redan vid leverans).

Alla garantier börjar gälla samma datum som varan köps (kvittodatum).

Åldersgräns
Vid beställningar i webshoppen ska du vara minst 16 år enligt konsumentverkets riktlinjer.
Observera att alla beställningar från kunder under 16 år ska styrkas av målsman.

Integritetspolicy för Simplebikes kunder